Konteyner Taşımacılığı

Neden Osmanlı Grup Lojistik A.Ş.?

Osmanlı Grup Lojistik yıllardır konteyner taşımacılığı konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Limanlara yapılacak sevkiyatlarda gümrük firmalarının istediği her türlü yetki belgesine sahip olan firmamız ayrıca firmalardan yük bilgisi geldiği dakika profesyonel olarak işlem sonlanana kadar mail üzerinden anlık bilgi akışını firmalar ile paylaşmaktadır. Kendisine yükleme ve boşaltma işlemlerin de zamanın da varış noktasın da olmayı bir ilke edinmiştir. Gelişen çağda gelişen teknolojileri kullanarak sağlamış olduğu düşük maliyetleri müşterisine yansıtarak fabrikaların konteyner taşıma maliyetlerini aşağı çekmektedir.

Konteyner Taşımacılığı Nedir?

Uluslararası taşımacılık malların hızlı ve güvenilir bir şekilde sevki için gün geçtikçe gelişmeye devam ederken bu perspektiften değerlendirdiğimizde kullanılan taşıma moduyla birlikte taşıma işleminde kullanılan araç ve ekipmanlar da daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bir operasyona başlamadan önce yükün niteliği, teslim yeri gibi bazı faktörleri göz önünde bulundurup yaptığımız planlamayla beraber operasyon içerisinde malın taşınacağı araç ve ekipmanın seçimi de oldukça önemlidir.

Günümüzde kapıdan kapıya taşımanın (door to door) önemi gittikçe artmakta. Bununla beraber malların çıkış noktasından varış noktasına kadar tek bir araçla taşınması sadece karayolunda mümkün olabiliyor. Bu noktada zamandan ve nakitten tasarruf edebilmek için elleçleme aşamasında fazla vakit kaybetmemek ve dolayısıyla maliyetleri minimum tutmak gerekli. İşte Konteyner Taşımacılığı tam da bu noktada bize fayda sağlayan bir taşıma şekli olarak karşımıza çıkıyor.

Gittikçe artan ticaret hacmi ve mal hareketlerinin Dünya üzerinde çeşitlenmesi ürünlerin konsolidasyonunu zorunlu hale getiriyor. Uluslararası ticarete konu olan yükler bazen bir konteynerin tamamını dolduramadığında farklı alıcısı olan yükler parsiyel olarak bir konteynerde taşınabiliyor. İşte bu noktada Komple Konteyner (FCL) ve Parsiyel Konteyner (LCL) taşımaları karşımıza çıkmakta.

Eğer taşınacak olan yük bütün konteyneri kapsıyorsa buna (Full Container Loading) komple konteyner yükü diyoruz. Bu tür FCL yüklemelerde mal sahibi gemi acentesiyle ya da forwarder firmayla belli dönemler için sözleşme yapabilir. Tabi ki gemi acentesiyle sözleşme yapabilmek için yıllık düzenli ve belirli bir kapasitenin üzerinde taşıma yapmak gerekli. FCL yükler limana geldiğinde yük sahipleri istedikleri takdirde konteyneri kendi depolarına getirtip boşaltabileceği gibi, hizmet aldıkları lojistik şirketinin deposuna da boşaltma yapabilir. Tabi ki bu durumda Konteyner liman sahası dışına çıktığı için gemi acentesi ya da forwarder firmaya bir geçici kabul taahhütnamesinin imzalanması gerekir.

Bir konteyneri dolduramayan (Less Than Container Load) LCL yüklemelerde ise; konteynerin içine iki ya da daha fazla alıcısı olan yükler konsolide edilerek yüklenir. Konteyner limana geldiğinde alıcıların gümrükçüleri kontrolünde açılarak mal sahipleri yüklerini alırlar. LCL yüklemeler; daha önceden alınan bilgiler doğrultusundan ya limanda ya da lojistik şirketinin deposundan gerçekleşir.

FCL/LCL: İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.
LCL/FCL: Bir ihracatçı tarafından yüklenen konteyner de iki ya da daha fazla ithalatçının yükü vardır.
FCL/FCL: Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.
LCL/LCL: Konteynere yüklenen parsiyel yükün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

Hemen Teklif Alın Bizi Değerlendirin Avantaj Paketleri
Bizi Takip Edin